Kontakt

Fabrika the beer pub
Štefánikova 4
811 05 Bratislava

+421 (0)901 902 683 restaurant@fabrikapub.sk Kontaktný formulár

Otváracia doba
Pondelok - Štvrtok: 11:30 - 00:00
Piatok: 11:30 - 01:00
Sobota - Nedeľa: 11:30 - 00:00

Fakturačné informácie:
DAZUN, s.r.o.
IČO: 47 171 081,
DIČ: 2023774280,
IČ DPH: SK2023774280
Obchodný register, Okresného súdu
Bratislava I. vl.č.89372/B